Find your perfect word!

 

Definition oi

Etymology 1

Variant of the interjection hoy with h-dropping in working class and Cockney speech; first recorded in the 1930s.

Interjection
  1. (Britain, sometimes capitalized) A working-class punk rock subgenre of the 1970s, sometimes associated with racism.

Etymology 2

Variant of oy, from Yiddish.

Interjection

oi

  1. Alternative spelling of oy

Etymology 3

Pronoun

oi

  1. (representing rural dialect pronunciation) I.

Results 496 Words with the letters OI

2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 letter words with the letters OI 
AMIGO 10
AVION 10
AVOID 10
AXIOM 15
AXION 13
AZIDO 15
AZOIC 17
BIGOT 10
BIJOU 18
BILBO 12
BIMBO 14
BINGO 11
BIOME 11
BIPOD 12
BOCCI 14
BOGIE 10
BOING 11
BORIC 11
BOVID 13
CHIAO 10
CHICO 13
CHINO 11
CHIRO 10
CHOIR 10
CIBOL 12
CISCO 11
COBIA 11
COCCI 14
COIFS 11
COIGN 11
COLIC 12
COLIN 10
COMIC 14
COMIX 18
CONIC 12
CONIN 10
CORGI 10
COVIN 13
COZIE 17
CROCI 11
DHOBI 11
DIAZO 15
DIVOT 10
DOLCI 10
DOMIC 12
DOXIE 13
DUOMI 10
EIKON 10
ENOKI 10
ENVOI 10
FILLO 10
FOGIE 10
FOLIC 12
FUGIO 11
GIPON 11
GISMO 10
GIZMO 19
GOING 10
GONIF 11
GOYIM 12
HIPPO 13
HOICK 14
HOMIE 10
HYOID 10
ICHOR 10
IKONS 10
IMAGO 10
INBOX 16
INCOG 11
INDOW 10
IVORY 11
IXORA 12
JINGO 17
JOINS 15
JOINT 15
JOIST 14
KIDDO 11
KILOS 10
KINOS 10
KIOSK 13
KOINE 10
LIMBO 12
LOGIC 11
MIAOW 11
MICRO 11
MIMEO 11
MOTIF 11
MOVIE 12
MOXIE 15
MYOID 11
NICOL 10
OCULI 10
ODIUM 10
OGIVE 11
OHING 10
OHMIC 13
OINKS 10
OKAPI 12
OLIVE 10
ONIUM 10
OPING 11
OPIUM 12
OPTIC 11
ORGIC 10
OSMIC 11
OVINE 10
OVOID 10
OVOLI 10
OWING 11
OXIDE 13
OXIDS 13
OXIME 15
OXIMS 15
OXLIP 16
PICOT 11
PINGO 11
PINKO 13
PINON 10
PIROG 10
PISCO 11
PIVOT 12
POILU 10
POIND 10
PRIMO 11
PYOID 11
QUOIN 16
QUOIT 15
RIOJA 14
SHOJI 16
SICKO 12
SIXMO 15
SKIMO 12
SOZIN 15
TOPHI 10
TOPIC 11
TOXIC 15
TOXIN 13
VIDEO 10
VIGOR 11
VINOS 10
VIOLA 10
VIOLS 10
VIZOR 18
VOGIE 11
VOICE 12
VOIDS 10
VOILA 10
VOILE 10
VOLTI 10
VOMIT 12
WIDOW 12
WILCO 12
YOGIC 12
YOGIN 10
YOMIM 13
YONIC 11
YOWIE 10
ZOMBI 20
ZOOID 15
ZORIL 15
ZORIS 14
ZOWIE 17
4 letter words with the letters OI 
AGIO 6
BIOG 9
BIOS 7
BIRO 7
BOIL 8
BRIO 7
CIAO 7
CION 8
COIF 10
COIL 8
COIN 8
COIR 7
CONI 8
DIDO 6
DINO 6
DIOL 6
DOIT 5
FICO 10
FIDO 8
FILO 8
FINO 8
FOCI 10
FOIL 8
FOIN 8
GIRO 6
ICON 8
IDOL 6
IKON 9
INFO 8
INRO 5
INTO 5
IONS 5
IOTA 4
IRON 5
JIAO 13
JOIN 14
KILO 9
KINO 9
KOIS 8
KOJI 17
LIDO 6
LILO 6
LIMO 8
LINO 6
LION 6
LOCI 8
LOID 6
LOIN 6
LOTI 5
MILO 8
MISO 7
MODI 8
MOIL 8
MOMI 10
NAOI 5
NODI 6
NOIL 6
NOIR 5
NORI 5
OBIA 7
OBIS 7
OBIT 7
ODIC 8
OHIA 6
OILS 5
OILY 7
OINK 9
OLIO 5
OMIT 7
OTIC 7
OXID 12
OXIM 14
PION 8
PISO 7
POIS 7
RIOT 4
ROIL 5
ROTI 4
SILO 5
SOIL 5
SOLI 5
SORI 4
THIO 6
TIRO 4
TOIL 5
TOIT 4
TOPI 7
TORI 4
TRIO 4
VINO 9
VIOL 9
VOID 9
WINO 8
YOGI 8
YONI 7
ZOIC 16
ZORI 13
3 letter words with the letters OI 
BIO 6
ION 4
KOI 7
OBI 6
OIL 4
POI 6
2 letter words with the letters OI 
OI 2

You can also try words with the phrase OI, words starting with the letters OI, or words ending in the letters OI.